พุทธมณฑลแห่งอีสาน พระธาตุนาดูน มหาสารคาม

พระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูน1 1 - พุทธมณฑลแห่งอีสาน พระธาตุนาดูน มหาสารคาม
พระธาตุนาดูน

        สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้แอดมินจะพาไปเที่ยวทัวร์รีวิว ดินแดนพุทธมณฑลแห่งอีสาน ที่นับได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของ พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือ พระธาตุนาดูน     ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

หากใครที่นึกภาพไม่ออก หากนึกถึงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะร้อง อ๋อออ ทันที  แอดมินไปทัวร์มาแล้วตามรอยแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ใครไปเยือนมหาสารคาม บอกเลยห้ามพลาดดดด!

พระธาตุนาดูน - พุทธมณฑลแห่งอีสาน พระธาตุนาดูน มหาสารคาม

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พระธาตุนาดูน  

ก่อสร้างขึ้นมาเนื่องจากกรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของราษฎร์ ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระบรมสารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลาวงเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร

ชาวบ้านระแวกนั้นและกรมศิลปากรจึงมีมติเห็นชอบที่จัดสร้างเจดีย์พระฑาตุนาดูนขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเก็บรักษาให้คงอยู่ไว้ และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของอาณาจักรนครจำปาศรี นครโบราณของพื้นที่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยทวารวดี อายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 13-16 เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชา

และนอกจากจะมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ รอบองค์พระธาตุเป็นยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยรุกขเวช ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ลานไผ่ ทั้งสวนสมุนไพร พิพิธภัณฑ์โรงเกวียนอีสาน และพิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน จำลองบ้านผู้ไทย บ้านประมง บ้านเครื่องมือดักสัตว์ บ้านผ้าทอ บ้านดนตรี และบ้านหมอยา และยังมีการขายสินค้าหรืออาหารจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาเหนื่อย ๆ สำหรับพระธาตุนั้นยังถูกนำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั่นคือ “ตราโรจนากร นั่นเอง 

โดย ณ บริเวณพระธาตุ จะมีการจัดงานในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป  งานนี้ใครที่อยากจะเก็บให้ครบทั้งสายมูเตลู หรือสายธรรมชาติ มาที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม รับรองว่า อิ่มบุญ อิ่มธรรมชาติ กันถ้วนหน้าไปเลยจ้า!!

การเดินทางไป เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี สามารถมาได้โดยวิธีต่อไปนี้

  • รถยนต์ส่วนตัว 
  • รถทัวร์ โดยสาร (หมอชิต -นาดูน (เส้นนาเชือกมหาสารคาม) )

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c r e d i t : ufabet

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Author: Sofia Brewer