วัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่แห่งนี้เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ยังมีพระธาตุเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และหน้ามากราบไหว้บูชาอีกด้วย “ วัดพระธาตุเขาน้อย ”

เป็นอีกหนึ่ง สถานที่สำคัญ ของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ เพื่อน ๆ ถ้าใครมาจังหวัดนี้แล้ว ขอแนะนำว่าอย่าพลาดมากราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองที่

ไปเที่ยวกันดีกว่า อย่านอนเบื่ออยู่บ้านเลย วันนี้ admin จะพาไปเที่ยวกันต่อในจังหวัดน่าน ไปดูกันเลยว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหน หรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในจังหวัดนี้บ้าง และไปชมความสวยงามของสถานที่แห่งนั้นว่ามีอะไรน่าสนใจด้วยไปดูกัน

วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ที่นี่เป็นวัดราชพระธาตุ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย อยู่ทางด้านตะวันตกในเมืองน่าน ก่อตั้งขึ้นในสมัยของเจ้าปู่เข่ง ในปีพศ 2310เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในจะมีการบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมานั้นได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ จัดทำใหม่ในระหว่างปีพ.ศ 2449 ถึง 2454 โดยช่างชาวพม่าและวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกับวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน

ได้มีการสันนิษฐานว่า มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 240 เมตรจากวัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่แห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ

วัดพระธาตุเขาน้อย6 - วัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่แห่งนี้เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย

ในปัจจุบันนั้นเป็นสถานที่ที่สามรถขึ้นมากราบไหว้และชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม พระพุทธมหาอุดมมงคลอนันต์ศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำ 27 บาทอีกด้วย และสถานที่แห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อน ๆ มากราบไหว้อีกมากมายหลาย จุดอย่าลืมมาไหว้ที่แห่งนี้ด้วย พระวัดแห่งนี้กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2523 ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

“ วัดพระธาตุเขาน้อย ” บนยอดเขา สถานที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วเมืองน่าน

เมื่อมาถึงวัดทางขึ้นถึงตัววัด เมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมองวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจนตามประวัติพระธาตุองค์นี้ สร้างโดยพระมเหสีของพญาภูแข่งเจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศักราช 29 ผู้ครองเมืองหน้าอีกหลายองค์ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุมาโดยตลอด และตัวองค์พระธาตุนั้นยังมีความสวยงาม และศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้เพื่อน ๆ มากราบขอพรกันด้วย

วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หญิงหนึ่งแห่งของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ ถ้าใครมาจังหวัดน่านแล้วจะต้องมาแวะที่แห่งนี้ เพราะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสวยงามของสถานที่อีกด้วย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c r e d i t : แทงบอล

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Author: Sofia Brewer