หมวดหมู่: การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

วัดภูทองเทพนิมิต
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดภูทองเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี

วัดศรีพันต้น
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีพันต้น วัดสำคัญของจังหวัดน่าน ที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี

วัดศรีชุม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีชุม สัมผัสกับบรรยากาศของวัดพม่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก

วัดท่าซุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดท่าซุง สถานที่วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยความงดงามเรืองชื่อของอุทัยธานี

ชุมชนตำบลบ้านแหลม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ชุมชนตำบลบ้านแหลม เปิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นชาวสุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง สถานที่ท่องเที่ยวแวะชมความงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

น้ำตกห้วยช้างพลาย
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

น้ำตกห้วยช้างพลาย สถานที่ท่องเที่ยวที่พบกับความร่มเงาและเย็นสบายของน้ำตก

สำนักสงฆ์หนองอ้อ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สำนักสงฆ์หนองอ้อ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานที่โดดเด่นในเมืองพัทยา

วัดห้วยมงคล
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดห้วยมงคล วัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) วัดที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา