ป้ายกำกับ: เที่ยวน่าน

ตึกรังษีเกษม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ตึกรังษีเกษม สถานที่เก่าแก่โบราณ ในจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่แห่งนี้เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน

วัดภูมินทร์
Posted in การท่องเที่ยว

วัดภูมินทร์ วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ จังหวัดน่าน

หอศิลป์ริมน่าน
Posted in การท่องเที่ยว

หอศิลป์ริมน่าน สถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดสำคัญในจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง
Posted in การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง สถานที่พระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ ในจังหวัดน่าน

วัดหัวข่วง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดหัวข่วง วัดสำคัญในจังหวัดน่าน

วัดศรีพันต้น
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีพันต้น วัดสำคัญของจังหวัดน่าน ที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี