ป้ายกำกับ: เที่ยวพัทลุง

จุดถ่ายรูปสถานีรถไฟพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

จุดถ่ายรูปสถานีรถไฟพัทลุง สัญลักษณ์สำคัญของพัทลุง เหมาะแก่การมาเที่ยวชม

สวนลุงปลื้ม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สวนลุงปลื้ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปิดประสบการณ์ใช้ชีวิตกลางธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง สัมผัสกับบรรยากาศ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ควนน้อยแกรนด์แคนยอน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ควนน้อยแกรนด์แคนยอน แหล่งท่องเที่ยวสำหรับวัยรุ่นเดินทางไปถ่ายรูปสวย ๆ

วัดคูหาสวรรค์
Posted in การท่องเที่ยว

วัดคูหาสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางพระพุทธศาสนา

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของจังหวัดพัทลุง