ป้ายกำกับ: เที่ยวลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ซาวหลัง สัมผัสกับบรรยากาศ และความงดงามของวัด ในจังหวัดลำปาง

วัดปงสนุกเหนือ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จังหวัดลำปาง

วัดจองคำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดจองคำ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปูชนียสถานสำคัญ ของจังหวัดลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดประจำท้องถิ่นสำหรับคนพื้นเมือง ชาวลำปาง

วัดพระธาตุดอยพระฌาน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยพระฌาน สถานที่ท่องเที่ยวที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขา