ป้ายกำกับ: เที่ยวสงขลา

ย่านเมืองเก่าสงขลา
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนยอดฮิตสวยงามของอาคาร สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์

เขาตังกวน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

เขาตังกวน จุดชมความงดงามบนยอดเขาเห็นวิวทิวทัศน์ เมืองสงขลาโดยรอบ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
Posted in การท่องเที่ยว

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จุดท่องเที่ยวเหมาะแก่การมาเที่ยวชมความสวยงามภาคใต้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
Posted in การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เอกลักษณ์ทางภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์พะธำมรงค์
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์พะธำมรงค์ พิพิธภัณฑ์เป็นบ้านของตระกูลติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ จุดท่องเที่ยวสำคัญที่ควรค่าแก่การไปเช็คอิน

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) วัดที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา

สะพานตินสูลานนท์
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สะพานตินสูลานนท์ สะพานข้ามทะเลสาบที่มีความยาวมากที่สุดจังหวัดสงขลา