ท่องเที่ยววัดพระแก้ว

4 - ท่องเที่ยววัดพระแก้ว

ท่องเที่ยววัดพระแก้ว ในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักถึงสถานที่ท่องเที่ยว หรือที่กราบไหว้ที่เป็นวัดประดิษฐานที่สำคัญในกรุงเทพฯ วัดที่สำคัญที่สุดของประเทศ อีกทั้งจะมาแนะนำสถานที่ในวัดต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบการเที่ยวชมภายในวัด

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งนี้ พระอารามหลวงชั้นพิเศษได้มีการตั้งอยู่ที่มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นประดิษฐาน “พระมหามณีรัตนปฏิมากร” และใช้เป็นที่ประกอบราชพิธีสำคัญทางศาสนา

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือวัดที่พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาของกรุงรัตนโกสินทร์ ในพุทธศักราช 2325 (วันที่ 6 พ.ค. 2325) อีกทั้งยังเป็นวัดในบรมมหาราชวังในสมัยอยุธยาอีกด้วย โดยที่ตั้งนั้นอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ตรงข้ามพระราชวังเดิมของกรุงธนบุรี และมีพระราชประสงค์ให้วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต เป็นพระที่คู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทย ซึ่งภายในวัดจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่พุทธาวาส ไม่มีส่วนของสังฆาวาส

3 300x189 - ท่องเที่ยววัดพระแก้ว1 300x207 - ท่องเที่ยววัดพระแก้ว

ภายในวัดนั้นมีอาคารหลัก ๆ ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก เราจึงแยกกลุ่มอาคารออกมาเป็น 3 กลุ่ม ตามจุดตำแหน่งหลัก ๆ ที่สำคัญ

กลุ่มแรก เป็นกลุ่มพระอุโบสถ : ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญสูงที่สุด อีกทั้งยังมีพระอุโบสถ ที่เป็นอาคารประธาน และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ล้อมรอบด้วยพระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชกรมานุสรณ์ศาลาลาย หอราชพงศานุสรณ์ หอพระคันธารราษฎร์ และหอระฆัง ในด้านของภายในพระอุโบสถนั้นตกแต่งอย่างสวยงามตระการตาตั้งแต่เพดานจนถึงพื้น

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มฐานไพที : ในส่วนของกลุ่มอาคารบริเวณของฐานไพทีนั้นมีอาคารจำนวน 3 หลัง คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ และวัตถุประดับตกแต่งอื่น ๆ

กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มอาคารและสิ่งที่ประดับ : หอมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล หอพระนาก พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด และจิตรกรรมบนฝาผนังที่พระระเบียง

ซึ่งทั้งนี้แล้ววัดพระแก้วยังได้รับการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งในการบูรณะครั้งให้นั้นเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี (2525) และในต่อมานั้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการบูรณะทั้งพระอารามเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ในรัชกาลที่ 7 ในปัจจุบันได้มีการบูรณะพระอารามอีกครั้ง ในปี 2525 เมื่อได้มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีองค์ประธาน คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั่นเอง

ระยะเวลาการเข้าชม : เปิดให้บริการเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีต่าง ๆ เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และปิดการจำหน่ายตั๋วในเวลา 15.30 น.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

credit : holifestivaljapan.com

Author: Sofia Brewer

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น