ผู้เขียน: Sofia Brewer

วัดพระธาตุเขาน้อย
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่แห่งนี้เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน

วัดเจดีย์ซาวหลัง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ซาวหลัง สัมผัสกับบรรยากาศ และความงดงามของวัด ในจังหวัดลำปาง

เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ อุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

แคนยอนน้ำหนาว
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ชมความสวยงาม แคนยอนน้ำหนาว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง บรรยากาศความสวยงามโอบล้อมด้วยภูเขาที่อลังการ

วัดปงสนุกเหนือ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จังหวัดลำปาง

หัตถกรรมกระจูดวรรณี
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

หัตถกรรมกระจูดวรรณี แหล่งซื้อขายของฝากท้องถิ่น ของชาวจังหวัดพัทลุง

วัดจองคำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดจองคำ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปูชนียสถานสำคัญ ของจังหวัดลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดประจำท้องถิ่นสำหรับคนพื้นเมือง ชาวลำปาง

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของจังหวัดพัทลุง