ผู้เขียน: Sofia Brewer

ตลาดน้ำวัดตะเคียน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตลาดที่มีความสวยงามโดดเด่น แหล่งรวบรวมของกิน

หล่มภูเขียว
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

หล่มภูเขียว สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในธรรมชาติที่มีความสวยงาม

วัดไผ่ล้อม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดไผ่ล้อม สถานที่ท่องเที่ยว เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก ๆ ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์

วัดกู้นนทบุรี
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดกู้นนทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เหมาะแก่การไปเที่ยวสักการะบูชา

ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ ถ่ายรูปกับบรรยากาศ

จุดถ่ายรูปสถานีรถไฟพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

จุดถ่ายรูปสถานีรถไฟพัทลุง สัญลักษณ์สำคัญของพัทลุง เหมาะแก่การมาเที่ยวชม

สวนลุงปลื้ม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สวนลุงปลื้ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปิดประสบการณ์ใช้ชีวิตกลางธรรมชาติ

ภูลมโล
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ภูลมโล อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นที่กล่าวขานกันว่าซากุระเมืองไทย

หนังใหญ่วัดหนอน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

หนังใหญ่วัดหนอน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่

สวนนกชัยนาท
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สวนนกชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์นก จังหวัดชัยนาท