หมวดหมู่: การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สำเภาไทยจังหวัดพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของจังหวัดพัทลุง

วัดหัวข่วง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดหัวข่วง วัดสำคัญในจังหวัดน่าน

วัดภูทองเทพนิมิต
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดภูทองเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี

วัดศรีพันต้น
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีพันต้น วัดสำคัญของจังหวัดน่าน ที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี

วัดศรีชุม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีชุม สัมผัสกับบรรยากาศของวัดพม่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก

วัดท่าซุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดท่าซุง สถานที่วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยความงดงามเรืองชื่อของอุทัยธานี

ชุมชนตำบลบ้านแหลม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ชุมชนตำบลบ้านแหลม เปิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นชาวสุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง สถานที่ท่องเที่ยวแวะชมความงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

น้ำตกห้วยช้างพลาย
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

น้ำตกห้วยช้างพลาย สถานที่ท่องเที่ยวที่พบกับความร่มเงาและเย็นสบายของน้ำตก

สำนักสงฆ์หนองอ้อ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สำนักสงฆ์หนองอ้อ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานที่โดดเด่นในเมืองพัทยา