ป้ายกำกับ: เที่ยววัด

วัดเจดีย์ซาวหลัง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ซาวหลัง สัมผัสกับบรรยากาศ และความงดงามของวัด ในจังหวัดลำปาง

วัดปงสนุกเหนือ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จังหวัดลำปาง

วัดจองคำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดจองคำ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปูชนียสถานสำคัญ ของจังหวัดลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดประจำท้องถิ่นสำหรับคนพื้นเมือง ชาวลำปาง

วัดภูมินทร์
Posted in การท่องเที่ยว

วัดภูมินทร์ วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง
Posted in การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง สถานที่พระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ ในจังหวัดน่าน

วัดหัวข่วง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดหัวข่วง วัดสำคัญในจังหวัดน่าน

วัดภูทองเทพนิมิต
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดภูทองเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี

วัดศรีพันต้น
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดศรีพันต้น วัดสำคัญของจังหวัดน่าน ที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี

วัดท่าซุง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดท่าซุง สถานที่วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยความงดงามเรืองชื่อของอุทัยธานี