ป้ายกำกับ: เที่ยววัด

วัดวังก์วิเวการาม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดวังก์วิเวการาม สถานที่แห่งนี้มีวัฒนธรรมที่สวยงามและมีความอลังการใหญ่โต

วัดพระพุทธบาทบัวบก
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระพุทธบาทบัวบก สัมผัสกับตำนาน เรื่องเล่ากล่าวขานของพระบรมสารีริกธาตุ

วัดสองคอน
Posted in การท่องเที่ยว

วัดสองคอน แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นโบสถ์คริสต์

วัดภูเขาทอง
Posted in การท่องเที่ยว

วัดภูเขาทอง สถานที่ท่องเที่ยวที่นอกจากกรุงเทพฯ แล้วยังมีที่จังหวัดตรัง

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดล้านขวด
Posted in การท่องเที่ยว

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดล้านขวด สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง จังหวัดศรีสะเกษ

วัดถ้ำน้ำ
Posted in การท่องเที่ยว

วัดถ้ำน้ำ วัดหินที่อยู่ภายในถ้ำมีน้ำไหลเวียนในถ้ำตลอดเวลา

วัดคูหาสวรรค์
Posted in การท่องเที่ยว

วัดคูหาสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางพระพุทธศาสนา

วัดพระธาตุพนม
Posted in การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุพนม สถานที่ที่อยากจะแนะนำ เมื่อได้มาจังหวัดนครพนม

วัดบุ่งขี้เหล็ก
Posted in การท่องเที่ยว

วัดบุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่าภูก้อน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดป่าภูก้อน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูงที่มีความสวยงาม