ป้ายกำกับ: เที่ยววัด

วิหารพระเจ้าพันองค์
Posted in การท่องเที่ยว

วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ชมความสวยงามล้านนางดงาม ที่ลำปาง

สามเหลี่ยมทองคำ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

สามเหลี่ยมทองคำ สถานที่สำคัญของไทยของ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

วัดหินหมากเป้ง
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดหินหมากเป้ง ดินแดนเกี่ยวกับธรรมะของหลวงปู่เทศน์เทศน์รังสี

เขาตังกวน
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

เขาตังกวน จุดชมความงดงามบนยอดเขาเห็นวิวทิวทัศน์ เมืองสงขลาโดยรอบ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญของเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุหนองบัว
Posted in การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุหนองบัว สถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
Posted in การท่องเที่ยว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามของจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
Posted in การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เอกลักษณ์ทางภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง)
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ( วัดพระบาทปู่ผาแดง ) จังหวัดลำปาง

วัดไผ่ล้อม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดไผ่ล้อม สถานที่ท่องเที่ยว เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก ๆ ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์