ป้ายกำกับ: เที่ยววัด

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญของเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุหนองบัว
Posted in การท่องเที่ยว

วัดพระธาตุหนองบัว สถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
Posted in การท่องเที่ยว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามของจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
Posted in การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เอกลักษณ์ทางภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง)
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ( วัดพระบาทปู่ผาแดง ) จังหวัดลำปาง

วัดไผ่ล้อม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดไผ่ล้อม สถานที่ท่องเที่ยว เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก ๆ ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์

วัดกู้นนทบุรี
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดกู้นนทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เหมาะแก่การไปเที่ยวสักการะบูชา

วัดวังก์วิเวการาม
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดวังก์วิเวการาม สถานที่แห่งนี้มีวัฒนธรรมที่สวยงามและมีความอลังการใหญ่โต

วัดพระพุทธบาทบัวบก
Posted in การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

วัดพระพุทธบาทบัวบก สัมผัสกับตำนาน เรื่องเล่ากล่าวขานของพระบรมสารีริกธาตุ

วัดสองคอน
Posted in การท่องเที่ยว

วัดสองคอน แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นโบสถ์คริสต์